Anhörigsidan

Bästa Förälder

 Tibble Sjöscoutkår är som du säkert vet en ideell förening vars verksamhet helt och hållet bygger på frivilliga insatser till våra ungdommar. Ditt barn/ungdom har förmånen att ta del av allt fantastiskt spännande som scoutlivet har att erbjuda såsom t.ex. segling, uteliv, socialt samspel, många faktakunskaper utöver vad skolan kan erbjuda.

Ditt bidrag till ditt barns/ungdom scouttid är att bidra med arbetsplikt 6 tim/termin i form av;

Städning av föreningslokalen. Städnyckel, fråga din ledare?
Hjälp före / efter kåraktiviteter
Café
Båtvård
Basaren

Vad som passar dig bäst bestämmer du själv tillsammans med ditt barns/ungdoms ledare. Uppföljning av arbetsinsatserna kommer att ske i slutet av varje termin. Vi kontaktar dig som ej ännu inte har utfört arbetsplikt för att se vad du bäst kan hjälpa till med.

På anslagstavlan i Föreningshusets hall finns alltid en kalender uppsatt med förslag på var arbetsinsatser krävs. Där fyller du i ditt namn, ditt telenr, för vilket barn och avdelning.

Föräldrar med flera barn har förmånen att 6 tim / termin räcker, fler timmar välkomnas dock.

Du fyller i din arbetsplikt i början av varje termin.

Ledare, styrelse o övriga redan flitigt arbetande funktionärer undantas denna arbetsplikt.

Kom nu ihåg att fylla i din arbetsplikt redan nästa gång du lämnar ditt barn/ungdom i föreningshuset . Rådfråga ev. med din ledare o berätta vad du är bäst på, alla har vi våra specialkunskaper.

Styrelsen har en ambition att ha en låg medlemsavgift. Klarar vi inte gemensamt av att underhålla våra båtar, städa mm. och sköta övrig utrustning, som också är en säkerhetsfråga, tvingas vi att få betala för att andra skall utföra arbetet.

 

Välkommen till en ny spännande termin för ditt barn/ungdom.                                /Styrelsen R Boge  2014-09-11

 

 Att vara medlem i Tibble sjöscoutkår

Som medlem under 18 år i Tibble sjöscoutkår är du med i en avdelning eller lag som träffas ungefär en gång i veckan under skolterminerna, undantag kan förekomma. Du får också åka på hajker (helgutflykter) och sommarläger.

Som familj med scoutbarn är man engagerad i scoutkåren. Dels kan man vara med på vissa av barnens aktiviteter, men man kan också utvecklas själv genom att få anta olika utmaningar som kåren erbjuder.

För att verksamheten skall fungera är varje scoutfamilj med på särskilda aktiviteter ett visst antal timmar varje år. Det kan vara aktiviteter som leder till att kårens utrustning hålls i skick, att kåren utvecklas eller att ekonomin stärks. Hösten 2014 är man minst med ca 6 timmar..

2014-2015 är medlemsavgiften för varje scout 450 kronor per termin. 

Kontakten med kåren går i första hand genom avdelningsledarna. Vid behov och frågor som gäller något specifikt ärende går till respektive ansvarig eller styrelsen.

Varje medlem har rätt att närvara, yttra sig och rösta på kårens årsstämma. Den beslutar bland annat om medlemsavgiften, årsbudget och styrelse.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com