Den 1 oktober höll Tibble Sjöscoutkår en ordinarie kårstämma i Marina Föreningshuset. Vid stämman närvarade en stor del av kårens aktiva funktionärer och det serverades fika. Stämman beslutade bland annat om ny styrelse. Den största förändringen var att Fredrik Nordbäck valdes till ny ordförande i kåren. Fredrik har varit en aktiv medlem i kåren under många år och har även tidigare varit en del av styrelsen. Efter några års "paus" från scoutverksamheten är han nu varmt välkommen tillbaka! Avgående ordförande Anders Johansson stannar i styrelsen som suppleant under 1 år för att bidra med kunskapsöverföring och kontinuitet. Vi tackar även Lennart Kummelbäck som förtjänstfullt varit suppleant under föregående verksamhetsår. Du kan läsa mer om styrelsen och hittar kontkatuppgifter här.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com